mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadzwoń

Niezbędne dokumenty

dokumentyW celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego przedstawiam Państwu wykaz podstawowych dokumentów, niezbędnych do sporządzenie aktu notarialnego. Poniższy wykaz należy traktować orientacyjnie, ponieważ w konkretnych sprawach dokumenty te będą się różnić. Dla pewności proszę o kontakt z kancelarią.

I. Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:

 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego (umowa nabycia lokalu),

II. Zbycie nieruchomości nabytej uprzednio w drodze spadku lub zasiedzenia:

 • prawomocne postanowienie sądu o zasiedzeniu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn,
 • + dokumenty wymienione w pkt VII.

III. Zbycie nieruchomości nabytej uprzednio w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności  dokonanej po dniu 31 grudnia 2006 r.:

 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego  (umowa nabycia nieruchomości), prawomocne postanowienie sądu  o zniesienie współwłasności,  ew. prawomocne postanowienie sądu o dział spadku i  zniesienie współwłasności,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn,
 • + dokumenty wymienione w pkt VII.

IV. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:

 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej,

V. Zbycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu nabytego uprzednio w drodze spadku:

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (akt poświadczenia dziedziczenia), zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

VI. Zbycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu nabytego uprzednio w drodze darowizny po dniu 31 grudnia 2006 r.:

 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

VII. Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub inne – patrz powyżej,
 • zaświadczenie z Gminy o przeznaczeniu nieruchomości  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, ew. wypis z rejestru gruntów wraz z mapą w przypadku zmiany powierzchni nieruchomości i jej granic w porównaniu ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej , a przy jej braku z e stanem ujawnionym w tytule własności.

VIII. Zbycie nieruchomości powstałej w wyniku podziału:

 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub inne – patrz powyżej,
 • zaświadczenie z Gminy o przeznaczeniu nieruchomości  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • ostateczna decyzja dotycząca podziału nieruchomości (jeśli jej wydanie jest konieczne zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 • mapa z projektem podziału nieruchomości  z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

IX. Umowy majątkowe małżeńskie:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

X. Oświadczenie spadkowe:

 • odpis skrócony aktu zgonu oraz dane osobowe pozostałych spadkobierców.

W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej należy posiadać przy sobie:

 • w przypadku osoby fizycznej dokument  tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę stałego pobytu) oraz  jeżeli osoba działa jako pełnomocnik należy posiadać pełnomocnictwo,
 • w przypadku osoby prawnej niezbędne dodatkowo są: numer KRS.

 


Doświadczony notariusz do Państwa dyspozycji

Czytaj więcej