Notariusz Katarzyna Sułek

O mnie

Nazywam się Katarzyna Sułek. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez osiem lat wykonywałam zawód sędziego w Sądzie Rejonowym, pełniąc jednocześnie funkcje Przewodniczącego Wydziału Cywilnego oraz Wydziału Ksiąg Wieczystych. W ostatnim okresie mojej pracy w tym zawodzie powierzono mi również stanowisko Prezesa Sądu. 
Doświadczenie zdobyte w zawodzie sędziego i notariusza daje mi możliwość świadczenia dla Państwa profesjonalnej i kompleksowej obsługi we wszystkich dziedzinach powiązanych z prawem cywilnym.
Wszelkie informacje dotyczące interesujących Państwa zagadnień i problemów uzyskacie Państwo telefonicznie bądź drogą mailową. Zachęcam również do przeczytania publikacji zamieszczonych na stronie Kancelarii.

Wykaz czynności notarialnych

  • e-notariat - sporządzanie projektów aktów notarialnych na podstawie dokumentów przesłanych drogą elektroniczną
  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie poświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń, dokumentów
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów